Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Интервју
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Интервју - Под Ловћеном

 

ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СТРАНКЕ, НАЈСТАРИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Заједничка држава има будућност

 

„Ђу­ка­но­вић не кри­је да је ње­го­ва стра­те­ги­ја да Цр­на Го­ра бу­де са­став­ни дио не­ке но­ве ан­ти­срп­ске ко­а­ли­ци­је, ко­ју би чи­ни­ле Ал­ба­ни­ја, Хр­ват­ска, Цр­на Го­ра и не­за­ви­сно Ко­со­во. Уоста­лом, Боб Дол, као зва­нич­ни ал­бан­ски ло­би­ста, про­мо­ви­сан је у Ре­ги­стру Ми­ни­стар­ства прав­де САД-а и за зва­нич­ног ло­би­сту не­за­ви­сне Цр­не Го­ре. Ак­ту­ел­ни ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Ал­ба­ни­је из­ја­вио је да ће 8 про­це­на­та Ал­ба­на­ца у Цр­ној Го­ри опре­ди­је­ли­ти њен др­жав­но-прав­ни ста­тус. Можемо ли то да допустимо? Можемо ли да допустимо да нас Ђукановић медијско-мафијашким инжењерингом претвори у неки други, нови народ, и да нас супротстави самима себи?”

 

Пише: Драган Мраовић

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеИнтервју Под Ловћеном