Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Мисленик

 

МИСЛЕНИК 003

 

Септембар 2005.

 

 

„Постоји са­мо јед­но зна­ње, јед­на истина, је­дан за­кон: Традиција.”

„Традиција није историјска емоција, она је вечити спо­кој истине.”

(Бе­ла Хам­ваш)

 

„Ако у мојим делима има ичега ваљаног – то није мо­је не­го потиче од Традиције и припада Традицији.”

„Оно што је добро не припада никоме до језику и Традицији.”

(Хорхе Луис Борхес)

 

„Традицији се увек морамо враћати на нов начин.”

„Традиција се не може наследити. А ако вам је потребна, морате је, го­спо­до, стећи великим трудом.”

(Т. С. Елиот)

 

„За нас је Традиција победничка и креативна присутно­ст у све­ту оно­га што ,није од овог све­та’, то јест Ду­ха, схваћеног као сила ко­ја је моћнија од било ко­је тек људске или материјалне.”

(Барон Јулијус Ево­ла)

 

„Веровање да стални трезор зна­ња чо­ве­чан­ства чине са­мо са­зна­ња схватљива рационалним пу­тем или чак са­мо на­уч­но доказива — греш­ка је ко­ја има катастрофалне последице. Та греш­ка та­ко­ђе подстиче мла­де, ,просвећене на­у­ком’, да од­ба­цу­ју огромна бла­га спо­зна­ја и мудрости ко­је почивају у традицијама свих древних култура и уче­ња великих религија.”

(Конрад Лоренц)

 

„Време је заборављање веч­ног.”

(Рене Ге­нон)

 

„Имагинација је са­мо облик сећања.”

(Владимир На­бо­ков)

 

„Сећање на прошло­ст може произве­сти опа­сне интуиције, па етаблирано друш­тво, чини се, стрепи пред субверзивним садржајем памћења.”

(Херберт Марк­узе)

 

„Од оно­га ко тврди да Бог не постоји глупљи је са­мо онај ко тврди да Бог постоји.”

(Ј. Г. Ха­ман)

 

„Ла­ко је научити животињу. Ла­ко је научити простака. Али је те­шко научити оно­га ко је не­на­у­чен већ по­стао учитељ другима.”

(Св. Николај Велимировић)

 

„Кажем вам да ће за сва­ку празну реч ко­ју рекну људи дати одговор у дан су­да. Јер ћеш се својим речима оправдати, и својим ћеш се речима осудити.”

(Речи Го­спод­ње, Мт. 12, 36-37)

 

„У историји све­та једино је Сједињеним Америчким Државама по­шло за руком да скоро по це­ло­куп­ној површини пла­не­те снизе интелигенцију, моралност и квалит­ет чо­ве­ка. Ја оптужујем Сједињене Америчке Државе да стал­но чине злочин против човечности.”

(Анри де Монтерлан)

 

„Да, љубазни пријатељу, време је да се спо­кој­но, смирено прихвати са­зна­ње да је малограђаншт­ина коначни облик за­пад­не цивилизације.”

(Александар Херцен)

 

„Признајем отворено да мрзим просечност, ко­ја ниш­та не зна о мајсторству и оту­да води лак и глуп живот.”

(То­мас Ман)

 

„Ти светови у јед­ном ча­су заиста су били истинити, али без корена за Европејца. И нису светови, не­го уз­бу­ђе­ња, нарк­отици, у најбољем слу­ча­ју знак немирног и опу­сто­ше­ног бек­ства у јед­ном времену ко­је се стропоштал­о за­јед­но са чо­ве­ком.”

(Фридрих Гун­долф)

 

„Пле­бе­јац није одређен ниско­шћу сво­га положаја, не­го ниско­шћу својих осећања.”

(Освалд Шпенглер)

 

„Функција интелек­туалаца, или бар јед­не врсте интелек­туалаца, је­сте да иду испред свакодневних до­га­ђа­ја, да иску­шају ризичне ста­зе, да прођу свим могућим путевима историје. Није страшно ако погреше. Извршили су нео­п­ход­ну мисију одлазећи та­мо где никога не­ма. Напред, на­зад или са стране — то не­ма зна­ча­ја. Довољно је што су изашли из ста­да ма­се. Будућност је створена од материје различите не­го што је са­да­шња. Будућност је створена од оног што ће видети већина и што је предосећала мањина.”

(Дрије ла Рошел)

 

„Не­мам непријатеља: мој непријатељ је мо­ја не­буд­ност. Не­мам оклоп: добра воља и исправност су мој оклоп. Не­мам за­мак: непоколеб­љиви дух је мој за­мак.”

(Из самурајског ко­дек­са Бушидо)

 

„Циркус је акут­на форма прикривања бо­ла.”

(Андреј Кончаловски)

 

„У тренут­ку кад се изг­уби осећај за средишт­е, на­сту­па осећај површине.”

(Питагора)

 

 

 
Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеМисленикБаштина Мисленик 003