Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Unus Mundus
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Unus Mundus - Европска превирања

 

ПОСЛЕДЊИ САМИТ ЕУ И ПОТОЊА ПОЛИТИЧКА ЗБИВАЊА ДАЉЕ ПРОДУБЉУЈУ КРИЗУ

Непријатни шум Ватерлоа

 

Споразум о финансијској перспективи ЕУ за период 2007-2013, односно пројекат дугорочног  европског буxета, пропао је. „Није реч о кризи, него о дубокој кризи”, рекао је Жан Клод Јункер, донедавни председавајући ЕУ. Свету је послата још једна „вест о поразу”, о „наглом кочењу, како политичком, тако и економском”

 

Пи­ше: Мар­цио Па­о­ло Ро­тон­до

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Unus Mundus

 

ЗАХ­ТЕВ БЕ­ЧА ИЗА­ЗВАО КО­МЕ­ША­ЊЕ У ЛОН­ДО­НУ И БРИ­СЕ­ЛУ

За­у­ста­ви­ти про­цес ра­ти­фи­ка­ци­је

 

Аустриј­ски ре­цепт пре­пи­су­је оно што је са ви­ше стра­на ре­че­но од­мах по­сле збу­њу­ју­ћег кра­ха сед­ни­це Са­ве­та Евро­пе: об­у­ста­ви­ти да­ља из­ја­шња­ва­ња о Уста­ву ко­ји ни­су при­хва­ти­ли Фран­цу­зи и Хо­лан­ђа­ни. Ло­зин­ка: „па­у­за за раз­ми­шља­ње”. „Мо­ра­мо и Тур­ци­ма да ка­же­мо исти­ну”, рекао аустриј­ски кан­це­лар Вол­ганг Ши­сел. Ан­ге­ла Мер­кел, ве­ро­ват­на по­бед­ни­ца на на­ред­ним не­мач­ким пре­вре­ме­ним из­бо­ри­ма у сеп­тем­бру, на­ја­ви­ла се­ри­ју „спо­ра­зу­ма ко­ји ис­кљу­чу­ју пот­пу­ну ин­те­гра­ци­ју”

 

Пи­ше: Си­ро Ази­не­ли

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеUnus Mundus Европска превирања