Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Култура
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Корени

 

ТАН­ГО, ИЗ­У­ЗЕТ­НИ МУ­ЗИЧ­КИ ПРИ­МЕР ЈЕ­ДИН­СТВА ГО­ТО­ВО СВИХ ЕВРОП­СКИХ ФОЛ­КЛО­РА И ЕВРОПСКЕ КЛА­СИЧ­НЕ МУ­ЗИ­КЕ, МНОГО ЈЕ ВИШЕ ОД „ТУЖНЕ МИСЛИ КОЈА СЕ ПЛЕШЕ”

Најдубљи дамари Европе


Тан­го је је­дин­стве­на европ­ска син­те­за ро­ђе­на на дру­гој стра­ни оке­а­на, та­мо где је но­стал­ги­ја за Евро­пом би­ла нај­ве­ћа. Ни један други облик не представља такав склоп истовремених европских националних утицаја. Опера може да буде европска, али и само руска или италијанска, док танго подразумева европску синтезу, јер у супротном не би био танго. Аутор правог танга мора да буде носталгични европеиста, свесно или несвесно. Данас живљи него икада, нимало случајно, тан­го нас учи: без по­но­са што смо Евро­пља­ни и без па­си­о­на­р­но­сти пре­ма Жи­во­ту у скла­ду са соп­стве­ном тра­ди­ци­јом, сва­ки на­род је из­гу­бљен

 

Пи­ше: Со­ња Ка­ла­јић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Корени

 

ДРЕВНИ КРИТ: УМЕТНОСТ ТАЈНИ И ТАЈНА УМЕТНОСТИ ЈЕДНОГ СВЕТА НЕСТАЛОГ У ВЕЧНОСТИ

Острво људи богова


Крит, то осамљено острво на Медитерану, препуно легенди и тајни, уткано је макар честицом у сваког Европљанина. По предању, ту је и Зевс, у виду белог бика намирисаног шафраном, завео принцезу Европу и понео је ка северу. Тиме као да је симболички урезан пут свих Европљана у многим временима која ће тек бити рођена.


Пише: Марина Матић

 

„Острво Крит на широкој пучини лежи. Тамо је планина Ида, колевка нашег рода.” Вергилије, Енеида III, 104–105

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеКултура Корени