Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Култура - Езотерија и политика

 

МЕТАПОЛИТИЧКА ПРОРОЧАНСТВА ЗА ЕРУ ВОДОЛИЈЕ

Велики жур синова катастрофе


Нити које повезују езотерију и политику, тајна знања и управљачку моћ, многоструке су и постоје од древних до ових наших времена. То потврђује данас потпуно доказано постојање супертајних езотеријских института свих великих сила од Првог светског рата на овамо: немачког Трећег рајха, СССР, САД. Та тајна историја обилује несагледивим играма и опасним злоупотребама, баш као што има и своје мајсторе и шегрте, пророке и шарлатане, финансијере и жртве

 

Пише: Дејан Ђорић

 

Историја људске мисли је и историја опасних интуиција. Пророштв­а, визије и умет­ност по­ве­зу­ју прошло­ст и будућност, те­ло и политику, ез­отерију и филозофију. Фредерик Диленглејд је за 1969. годину прорекао по­че­так тридесетогодишњег пропадања све­та. Оно што је от­по­че­ло Вуд­сто­ком, завршило се првим атомс­ким ратом против Европе, тромесечним НА­ТО бом­бардовањем Србије. По овом пророку, свет ко­нач­но пропада на­кон 1999. године. То се повезивало са Нострадамусовим изразом „Самат­обрин”, који озна­чу­је крај све­та. Премеш­тањем сло­го­ва добија се реч атом-бри-сан јед­на­ка француском изразу „ato­me bri­sant”, то јест униш­тавајући атом. Пермутације тог типа су оп­ште ме­сто у крипто тек­стовима. Већ је 1960. године радиоакт­ивност на на­шој планети била тридесет пет пу­та већа од нормалне. Немачки песник Ема­ну­ел Гај­бел још је 1836. говорио о озб­иљним природним катастрофама око 1980–1985. Свеш­теник Кирик је 1872. за исти период прорекао најпре не­ка­кав разорни рат, а на­кон то­га свемирску катастрофу. Катастрофу све­та или барем Европе од не­ке свемирске силе предвидео је за 1985. језуита Понг, управник Ебро-опсерваторије у Мадриду. Два америчка астронома, Џон Грибин и Стивен Плеџ­ман, објавили су 1974. књигу под на­сло­вом Учинак Јупитера. У њој износе да ће се 1982.  де­вет пла­не­та сун­че­вог система наћи у истој линији са исте стране Сун­ца. Ова необична по­ја­ва до­га­ђа се сваких 179 година и „узроковаће разне катастрофе”. Доћи ће до промена у окретању Земље око соп­стве­не осе. Други су та­ко­ђе упозоравали да ће Земља стати, а по неким мерењима она доиста успорава кретање.

Предвиђања баварског мо­на­ха из XVII ве­ка, зва­ног Црни Па­ук, да­нас де­лу­ју бајковито. Он је за 1980. прорицао: „Биће то година великих поремећаја, велика ће искра ватре захватити све земље и спремити но­ва не­бе­са.” Искра ће кренути од Кине и у први мах захватити Азију а затим Европу. „Но све ће се збити као му­ња.” На позорници светс­ких збивања појавиће се 1997. Антихрист, кад ће почети сво­је проповедање. Он се родио 1967, каже Црни Па­ук, а родитељи су му Кинези. По зва­њу биће војник. Он ће се увући у највише црквене кругове и главни ње­гов ученик биће је­дан кардинал. Ње­го­ва ће владавина бити крат­ка – до 2000. године, ка­да ће бити разорен Париз.

 

ИЗМЕЂУ ПОДСМЕХА И СТРАХА

 

Ова­ква са­гле­да­ва­ња будућности да­нас мо­гу са­мо да изазову под­смех или да увесељавају сво­јом наивношћу. Стварност је неупоредиво гора. Ма­ње наивно је то што сви пророци кад говоре о 2000. години помињу „огањ”, „пе­пео” и „зраке Сун­ца ко­је ће бити врло блиско Земљи”. То се, сва­ка­ко, може односити и на период који почиње са 2000. годином. Црни Па­ук до­слов­но каже: „Во­да ће се претворити у ватру” и ватра ће униш­тити земљу. И не­ка друга ње­го­ва предвиђања су крајње реална. За 1985. прорекао је инвазију на СССР (што је от­по­че­ло 1987. рушењем Берлинског зида), а за пап­ску столицу је тврдио да ће бити пренесена преко оке­а­на (утицај Америке на из­бор и политику па­пе Војтиле). Још су занимљивија ње­го­ва предвиђања за трећи миленијум. То ће бити до­ба усмерено свемирским испитивањима. Више неће бити ратова јер „неће бити узрока за ратовање”. Неће бити национализма: „Земља ће припадати свима и неће имати граница.” Зла­то неће имати никакве вредности већ ће но­ву вредност добити клас пшенице. Трећи ће миленијум, према то­ме, бити раз­добље на­у­ке. По­чет­ком 2000. године доћи ће до фузије религија. Око 2500. године сви ће људи имати са­мо јед­ног Бо­га, али он неће обећавати не­бе­ску награду већ ће је сваки чо­век добити за живота. New World Or­der прецизно описан у XVII ве­ку или ружичаста слика земаљског раја? Црни Па­ук је мно­ге заносио својим (прилично тачним) предвиђањима.

Сва пророчанства да­нас се по­ве­зу­ју са ером Водолије, али је, према неким сазнањима, скоро немогуће астролошки утврдити ка­да она започиње. По некима је от­по­че­ла око 1980, ка­да се ме­ња структ­ура све­та и почињу на­гле промене. По другима на­сту­па између 2000-2010. године, а по трећима нови поредак започеће у тачки пролећне равнодневице ко­ја ће ући у сазвежђе Водолије приближно 2200. године. Лењин је сва предвиђања сажео у реченици: „Што горе то боље”. Слично су мислили и дадаисти у време Лењиновог боравка у Цириху (теоретичари су поку­шали да повежу Лењинов егзил у Швајцарској са на­стан­ком да­де). До­ба Водолије је у зна­ку ха­о­са, нестабилности, слабост­и, оп­штег растицања. Неки оку­лтисти нису имали стрпљења. „Треба учинити све што је могуће да се планским акцијама приближи епо­ха Водолије”, позивала је Н. Бестужев-Ла­да.

Многи су, журећи ка до­бу опа­лог хришћанства, обећано царство магије и хтон­ских кул­то­ва дочекали катастрофално лошим предвиђањима, дискредитујући соп­стве­не окулт­не способности. Николај Берђајев је у Рудолфу Штајнеру препознао још јед­ног сатанисту, а за Андреја Бе­лог најцрњи период живота је от­по­чео по­знан­ством са Штајнером. Рене Ге­нон је раз­отк­рио не­ке од превара Хе­ле­не Бла­вац­ке, прогласивши је шарлатаном, што је на­ве­ло Драгоша Калајића да о Бла­вац­кој увек пише подсмешљиво, као „баби Бла­вац­кој”.

Бла­вац­ка је очекивала да ће крај хришћанске ере доћи „врло брзо”. Она је прва најавила до­ба Водолије. „Крајем овог ве­ка (XIX – прим. Д. Ђ.) завршава се неколико значајних циклуса. Прво, 5000-годишњи циклус Кали–ју­ге и месијански циклус чо­ве­ка по­ве­за­ног са сазвежђем Рибе.” Рудолф Штајнер је о Христосу мислио другачије, али јед­на­ко погрешно.

 

НЕМА СМРТИ БЕЗ СУДЊЕГА ДАНА

 

Де­се­тог септем­бра 1910. Штајнер је објавио да ће се други Христов до­ла­зак на облацима „догодити пре краја XX ве­ка”. Хе­ле­на Рерих неколико пу­та ме­ња да­тум До­ла­ска. Прво је уверавала да до „Суд­њег да­на нећете успети да остарите”, а он­да је ликујући објавила: „Година 1942. се по свим најстаријим списима сматра крајем Кали–ју­ге и по­чет­ком но­вог предивног циклуса.”

Николај Рерих је писао: „Предање и старе тиб­етанске књиге кажу да ће он­да доћи Не­ко ве­о­ма велик. Ње­гов до­ла­зак се може очекивати за 12 година. То ће бити 1936. године.” Хе­ле­на Рерих прецизира: „Сматрај да је 1927. година прилично те­шка, али да су 1928, 1929. и половина 1930 – празници.” Године 1934. испоставља, међутим, да ће „последњи Космички бој наступити кроз неколико деценија, али на­ше столеће се још неће завршити.” „Дав­но је било ука­за­но на 1936. годину као на годину личне бит­ке Владара све­та са Јерофантом зла и библијском змијом”, писала је супруга Николаја Рериха. Спомиње и други да­тум: „Запамтимо и 1940. годину. Она може донети радост и пружити нови подстрек.” Рериховима је био по­знат и та­чан да­тум Армагедона – он се догодио 17. окт­о­бра 1949. године! „Армагедон се окон­чао поразом непријатеља. Но­во до­ба за­по­че­ло је 17. окт­о­бра, ка­да је непријатељ прогнан из на­шег Сун­че­вог система.” Овом на­вод­ном галак­тичком до­га­ђа­ју претходило је зна­ме­ње у виду смрти со­вјет­ског идеолога, дик­татора у области културе А. Жданова. „Промена у влади мо­је државе представљаће ње­но очишћење. Промена је благотворна за нови развој свести народа. Земља ће постати предивна и за­сно­ва­на на космичкој праведности.” По Хелени Рерих, знак Но­вог Све­та биће обнављање живота на Ме­се­цу.

 

РАЧУНОВОДСТВО РАСИЗМА

 

Више од пророчанстава, ез­отерија је на политику утицала расним теоријама. По личном осећају Ени Бе­сант, наследнице Бла­вац­ке, „Те­о­зоф је достигао врхунац ка­да превазиђе сво­ју расу”. Она је у младости проповедала неомалту­зијанство. „Бо­го­чо­век – творац огњени! Бо­го­чо­век – носилац ог­ње­ног зна­ка Но­ве Расе!” одушевљавала се Хе­ле­на Ивановна Рерих. Окулт­но-пагански карак­тер не­мач­ког нацизма добро је по­знат. Идеја о реинкарнацији, ко­ју су у европску мисао по­но­во унели Хе­ле­на Бла­вац­ка и Рудолф Штајнер, била је блиска во­ђа­ма Рајха. Сасвим је ја­сно да су те­озофија и нацизам били повезани многим нитима, ка­ко у сфери идејног утицаја, та­ко и на прак­тичном пла­ну. Многи адепти те­озофије приступили су нацистима. Одушевљење „ез­отеричним расизмом Бла­вац­ке” од­ве­ло је руског емигранта Р. Шварц–Бостунича до Штајнерове антропозофије, али и до чина штандартенфирера SS. Први немачки часопис украшен свастикама, Цветови ло­то­са (1892–1900), објавио је мно­штво тек­сто­ва Бла­вац­ке, а њен лични пе­чат носио је свастику. Други ез­отерично-те­озо­фск­и часопис, Остара, штам­пан је у Бе­чу ка­да је та­мо од 1908. до 1913.  живео Хитлер. Је­дан од мемоариста сећа се да је у Хитлеровој соби видео гомилу од нај­ма­ње пе­де­сет бројева Остаре. Године 1907. овај часопис је био штам­пан у сто хиљада примерака и несумњиво је зна­чај­но допринео стварању атмосфере магичног, ко­јом је нацизам био окружен.

Нацизам је имао две расистичке теорије: пропагандну и ез­отеријску. Пропагандни расизам добро је по­знат: „Власт аријевцима, до­ле Јевреји!” По­сто­је мишљења да је це­ло­куп­на пропаганда против Јевреја била заправо покриће за највећу пљачку у историји чо­ве­чан­ства, организовану на државном нивоу. Нацисти су Јеврејима све реквирирали, од фабрика и уметнина до комплетних библиоте­ка ко­је су највише обогатиле фон­до­ве немачких државних библиоте­ка. По­сле су прешли на пљачку Европе, па се у њиховим фондовима на­шло и 5000 црквених зво­на скинутих са европских цркава.

Ка­ко објаснити чињеницу да не­мач­ко снаб­де­ва­ње, оружје и трупе из економских разлога нису редовно слати на руско бојишт­е, док су конвоји са заробљеницима, међутим, уредно пристизали у логоре све до задњих да­на рата. Разлог је био у већој еко­ном­ској исплативости логораша од не­мач­ког војника. Са заробљеника је скидан накит, вађени су им златни зуби, кућна имовина им је била за­пле­ње­на, и мучени су да ода­ју сво­је шифре у швајцарским бан­ка­ма. Уколико би умрли не одавши је, као богати београдски издавач Ге­ца Кон, по тај­ном договору имовина заробљеника и Јевреја је на­кон ликвидације у логорима дељена између швајцарских ба­на­ка и Трећег рајха.

 

НЕМАЧКЕ ЗАБЛУДЕ О ХИТЛЕРИЗМУ

 

Пропагандним расизмом је прикриван онај други, оку­лтни. Немци нису знали да они, по крајњим циљевима нациста, не представљају „расу господара” већ са­мо ко­лев­ку но­вог чо­ве­чан­ства, чији до­ла­зак најављује тај­но уче­ње. За нацистички врх Немци су били са­мо материјал који се користио ради остварења циља значајнијег од националне хегемоније. То је био до­ла­зак Нат­чо­ве­ка. У то­ме је од кључног зна­ча­ја био ред SS, организован као вит­еш­ки или темпларски. Ка­ко по­ка­зу­ју но­ва истраживања, есесовци су у унутрашњ­ости Не­мач­ке имали храмове у којима су унутар сво­је парацркве обављали ритуале. Чињеница да су немачки те­озофи–нацисти ак­тивно користили ка­ба­лу ука­зу­је да је за њих супротнос­т хришћанство–магија била мно­го значајнија од супротнос­ти аријевац–Јеврејин. Ју­деј­ска мистика била је прихваћена у делима нацистичких оку­лтиста уколико је мо­гла да послужи обнови паганизма.

Године 1989. у Њујорку је била објављена књига Месијанско на­сле­ђе. Аутори ове књиге цитирају речи јед­ног од савезничких тужилаца на нирнберш­ком су­ђе­њу. По његовим речима, из до­ку­ме­на­та са процеса намерно су из­бачена све­до­чан­ства о ритуалним и оку­лтним аспект­има Трећег рајха. Хитлер је свој покрет називао револуцијом. То је била кон­зервативна, револуција окренута прошло­сти. Истраживања вршена по­сле рата по­ка­за­ла су да су нацисти на пројект­е институ­та Ahnenеrbe („На­сле­ђе предака”) потрошили приближно онолико нов­ца колико и Американци на атомс­ки пројекат „Мен­хетн”. Нацистичким маговима по­шло је за руком да у недрима по­ште­ног и наивног не­мач­ког народа произведу психофизичку експ­лозију невиђене сна­ге, лан­ча­ну реакцију јединке и друш­тва.

 

БЕТОВЕН И АНТРОПОЗОФИЈА

 

„Бог који је створио свет, од јед­не крви је створио сваки народ чо­ве­чан­ства да ста­ну­је по све­му лицу земаљском”, проповедао је апо­стол Па­вле Грцима (Де­ла ап., 17: 24–26). Супротно од библијске концепције да це­ло чо­ве­чан­ство потиче од јед­не крви,  окулт­но уче­ње Бла­вац­ке и нациста утврђује полигенетс­ко на­че­ло. Осма од де­сет дог­ма­та те­озофије ко­је је објавила ма­дам Бла­вац­ка гласи: „Људске расе се разликују ме­ђу­соб­но по ду­хов­ној обдарености исто она­ко ка­ко се разликују по боји коже, висини или било ко­јем другом спољашњем свој­ству.” У књизи Тај­но уче­ње она Јевреје описује као „ве­штач­ку расу”. Њен наследник Рудолф Штајнер, одметник од те­озофије и оснивач антропозофије, 1915. године писао је о себи као „пророку мисије германске расе”. Штајнер је имао ве­зе са члановима реда Злат­на зора, најмоћније окулт­не групе у XX ве­ку. Злат­на зора је проповедала униш­тење хришћанства у ери Водолије, по­че­так но­вог до­ба  нео­па­ган­ства и магије.  Штајнер је сматран јединим мајстором изван групе који је достигао највише могуће сте­пе­не иницијације, по­зна­те са­мо неколицини во­ђа Злат­не зоре. Од Адол­фа Хитлера је још пре до­ла­ска нациста на власт кренула жесто­ка кам­па­ња против антропозофа. Штајнер је на не­мач­ком радију био проглашен државним непријатељем број је­дан, а ње­гов храм, саграђен по принципима виших хармонија, спаљен до темеља. Штајнерова црква (ка­ко се не­кад назива) добила је име Ге­те­а­нум, по Ге­теу. Штајнер је био најбољи по­зна­ва­лац Ге­те­о­вог де­ла ко­је је изучавао више деценија. Ге­те, тај стари поклоник Француске револуције, никада није хтео да призна Бе­то­ве­нов зна­чај. Са ужасом је описивао Бе­то­ве­но­ву музику. У њој није видео величину већ за­ла­зак не­мач­ке културе, а његових неколико сачуваних мисли више се од­но­се на предсказање нацизма не­го на музику. Бе­то­вен је био је­дан од првих великих поборника не­мач­ке расе, генија и нације. Изјавио је за Христоса да представља леш на крсту. Нацистичка прогањања штајнероваца представљају „породични скан­дал”, не­што слично прогону троцкиста од стране стаљиниста.

 

ПОСВЕТА ЗА ГОТФРИДА БЕНА

 

Нацисти су прогањали и низ других кон­курентс­ких ез­отеријских група, ко­је су раније да­ле свој допринос победи нацизма. Већина оку­лтиста, астролога и пророка је завршила у концентрационим логорима. Неки од њих, не знајући ниш­та о Хитлеру, са­мо на осно­ву да­ту­ма и ча­са ње­го­вог рођења, астролошким прорачунима прецизно су описали личност и успон фирера, док су други прве године рата најавили околности и годину ње­го­вог краја. Хајнрих Химлер, во­ђа SS трупа, ниш­та није предузимао без консултације астролога. Нацизам никада није мо­гао да се вине до висина религије, али је за­то на свим нивоима, од предметног до идеолошко­г, био уто­нуо у атмосферу магије. То је био први познати слу­чај од времена цара Јулијана Апо­ста­те да се цивилизација врати паганизму. Провокацију је представљало и очекивање повратк­а прошло­сти, ка­ко гласи на­слов књиге Е. Оленшлегера, посвећене највећем нацистичком песнику и есејисти Готфриду Бе­ну. Свесни свих проблема ко­је поставља тај по­ду­хват, највећи умови из раз­добља нацизма, по­пут Бе­на, Ернста Јингера, Освал­да Шпенглера, Сте­фа­на Георгеа или Хајдегера, по­сте­пе­но су се удаљили од агресивне не­мач­ке идеологије и политике. <

 

(Септембар 2005)

 

 

 
Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006РубрикеКултураЕзотерија и политика Велики жур синова катастрофе